Home


Moje Logo: Amforka WAT


*MOJA WIZYTÓWKA*.

Jestem emerytowanym inżynierem "radiowcem", słuchałem wykładów pionierów i zasłużonych osób dla polskiej radiotechniki i radiofonii, a także, jak się później okazało związanych z budową Nadajnika w BABICACH, prof. Janusza GROSZKOWSKIEGO i prof. Stefana MANCZARSKIEGO. Zamieszczam wpisy w moim indeksie, dla upamiętnienia tych naukowców.

Dlatego, po odejściu w 1991 roku w stan spoczynku, bardzo mnie zainteresowała sprawa nadawczej radiostacji długofalowej w BABICACH, o której pisał przyszły mój wykładowca prof. S. MANCZARSKI, w numerze 7 Przeglądu Teletechnicznego, z 1929 roku, a szczególnie jej monumentalna antena. Obiekt ten został w sposób barbarzyński zniszczony przez okupanta niemieckiego w przeddzień zakończenia wojny. Ponieważ zniszczona radiostacja nadawcza w BABICACH, była szczytowym osiągnięciem radiotechnicznym, zasługuje na miano zabytku. Dlatego też, gdy zamieszkałem na BEMOWIE Watowskim, a teren gdzie ona się znajdowała, stał się miejscem moich spacerów od wielu lat, postanowiłem zgromadzić maksimum informacji, jeszcze dostępnych, o elementach tej anteny, jak również utrwalić ich obrazy, a tym samym uchronić je od zapomnienia. Sporządziłem podczas tych spacerów dużo szkiców i wykonałem wiele zdjęć, z których niektóre są zdjęciami unikalnymi. Posługiwałem się szkicami, ponieważ nie byłem w stanie pomierzyć wszystkich wielkości elementów, co umożliwiłoby mi wykonać rysunki w skali. Szkice są godne pokazania, gdyż sporządzałem je nieraz w bardzo trudnych warunkach i bardzo prymitywnymi sposobami. Obecnie niektóre z nich byłyby niemożliwe do wykonania, z powodu gęstych zarośli i zadrzewienia. Dlatego też podane wymiary należy traktować jako bardzo przybliżone. Informacje o antenie zbierałem przez kilka lat, dokonując nowych znalezisk przypadkowo lub na podstawie uzyskanych kolejnych wskazówek z analizy starych zdjęć lub moich teoretycznych rozważań. W związku z tym zdecydowałem się przedstawić, jak dochodziłem i gromadziłem nowe wiadomości, w kilku etapach.